6 ปีที่เรียนหมอ ต้องเจออะไรบ้าง

สำหรับคนที่กำลังคิดว่าสิ่งตนเองจะต้องเรียนหมอ เรียนแพทย์นั้นจะต้องเจอกับอะไรบ้าง ต้องบอกเลยว่าเป็นวิชาที่ไม่ธรรมดาแบบสาขาอื่นอย่างแน่นอน ที่จะต้องไปนั่งห้องสมุด ค้นคว้ารายงานหรือ ถามจากอาจารย์กูเกิ้ลแล้วก็ ก็อบมาเป็นคำตอบ แต่การเรียนแพทย์นั้น สิ่งที่จะต้องเจอ เกือบจะทั้งหมด เป็นสิ่งที่ต้องลงมือปฏิบัติเกือบทั้งหมด
วิชาที่ต้องเรียนสำหรับหมอ ส่วนใหญ่ หลายคนคิดว่าจะต้องเป็นวิชา เคมี ฟิสิก ชีวะ อะไรประมาณนี้ แต่ตรงนี้เป็นเพียงแค่พื้นฐานที่ต้องเรียนมาตั้งแต่สมัย มัธยมปลายกันแล้วทั้งนั้นสิ่งที่นักเรียนแพทย์จะต้องเรียน ถือว่าคนที่ไม่ตั้งมั่นจริงอาจจะเรียนไม่จบได้ก็ อย่างเช่น
1.กายวิภาค
วิชากายวิภาค เป็นวิชาที่ต้องเรียนรู้ระบบต่างๆ ของร่างกาย เรียนจากตำราแล้วก็ต้องเรียนจากศพ ที่นักเรียนแพทย์ทุกคนเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ ตรงนี้จะต้องอยู่กับศพตลอดทั้งวันบางครั้งเมื่อเวลาในห้องเรียนไม่พอ ก็ต้องมีเวลาเสริมอย่างเช่น ตอนหัวค่ำหรือ นอกเวลา ตรงนี้ คนขวัญอ่อน ต้องมีเพื่อนร่วมเรียนด้วยเยอะๆ
2.จิตวิทยา
หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าหมอเป็นอาชีพที่เครียดที่สุด และสำหรับนักเรียนแพทย์ก็ต้องมีการเรียนกับวิชาจิตวิทยาด้วยเช่นกัน เป็นการศึกษาหาข้อมูลจากผู้ป่วย และยังช่วยเป็นการตัดสินใจให้สำหรับผู้ป่วยได้ในบางกรณี อย่างเช่น แพทย์ที่ต้องใช้การพูดคุยสำหรับคนไข้ จะต้องเข้าใจถึงจิตใจคนไข้ ณ ตอนนั้นด้วยเช่นกัน
3.สืบจากศพ
ตรงนี้จะเป็นวิชาที่คล้ายกับวิชากายวิภาค แต่จะอยู่ในหมวดหมู่ของ การรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการหาสาเหตุของการเกิดโรค จนกระทั้งสาเหตุการณ์ตายตรงนี้จะต้องเรียนรู้ทั้งหมด เป็นการเรียนจากร่างกายที่เกิดขึ้นจริง แตกต่างจากการเรียนกับอาจารย์ใหญ่ สำหรับคนที่แพ้เลือด เห็นเลือดไม่ได้หรือ แพ้เข็มฉีดยาตรงนี้จำเป็นต้องเข้าเรียนเรื่องของจิตวิทยาก่อน
4.เภสัชกร
สำหรับการรักษาของหมอก็จะต้องมีการจ่ายยา จึงจำเป็นต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับตัวยาด้วยว่า เมื่อแพทย์ได้ทำการตรวจโรคให้กับคนไข้แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องจ่ายยาให้กับคนไข หมอจึงต้องเรียนเรื่องยาทุกชนิดด้วยเช่นกัน
5.เรียนรู้เกี่ยวกับโรคใหม่ๆ ตลอดเวลา
ในตอนนี้โลกเราเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากจะต้องมีการเรียนรู้สำหรับโรคใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมา นักเรียนแพทย์ จำเป็นต้องทำการเรียนรู้ตลอดเวลา หยุดการเรียนรู้ไม่ได้เลย
สำหรับคนที่สนใจในการเรียนแพทย์ หรือน้องๆ ที่กำลังคิดเรื่องการเรียนแพทย์จะต้องศึกษาข้อมูลเชิงลึกให้ดีว่าสิ่งที่จะต้องเรียนนั้นมีอะไรเป็นส่วนสำคัญ และการเรียนนั้นหนักมากเป็นที่สุด เมื่อเข้าใจในระบบการเรียนแพทย์กันแล้ว ก็ไม่ยากที่จะเรียนรู้กัน แบ่งเวลาให้เป็นก็ไม่ยากที่จะเรียนจบแต่อย่างใด

Scroll to top